Најава


Во Полето Корисничко име(ЕЗБО) се внесува Единствен здравствен број на осигуреникот. Осигуреникот овој број може да го најде: на здравствената картичка, на маилот добиен од МоЕ-здравје за активација на корисник,или на рецепт или упат од матичен лекар или да побара информација од матичниот лекар

Нов корисник?

Доколку сакате да станете корисник на порталот, започнете го процесот на регистрација.

За повеќе информации за регистрација кликнете на овој линк.